Domy Pozytywnej Energii to autorska akcja Grupy TAURON skierowana do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych publicznych i niepublicznych, działających na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

W latach 2005 – 2010 projekt był prowadzony na mniejszym obszarze przez wrocławską spółką dystrybucyjną z Grupy TAURON. Podstawową ideą akcji jest poprawa warunków bytowych wychowanków domów dziecka. Dzieci biorące udział w akcji przygotowują prace konkursowe zgodne z tematem przewodnim zaproponowanym w danym roku. Laureaci akcji otrzymują nagrody pieniężne i tytuł „Dom Pozytywnej Energii”. Akcji towarzyszą imprezy dla dzieci z wieloma atrakcjami i upominkami.

Organizatorami Domów Pozytywnej Energii są: TAURON Polska Energia S.A., TAURON Dystrybucja S.A. i Fundacja TAURON.

 

 

Organizatorem akcji jest Fundacja TAURON