Polityka prywatności

Prywatność kontaktujących się z TAURON Dystrybucja S.A. (dale „Użytkowników”) jest bardzo ważna. Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z naszej strony: www.tauron-dystrybucja.pl  (dalej „Strona”). Zachęcamy wszystkich odwiedzających naszą Stronę do zapoznania się z Polityką prywatności.
Administrator danych osobowych
Inspektor Ochrony Danych
Rodzaje gromadzonych informacji
Przeznaczenie gromadzonych informacji
Przetwarzanie danych zawartych w plikach systemowych oraz plikach cookies w ramach działania strony internetowej
Prawa dotyczące przetwarzania  Twoich danych osobowych
Pozostałe informacje

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków.


Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na td.iod@tauron-dystrybucja.pl  lub na adres korespondencyjny: IOD Tauron Dystrybucja S.A., 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23.


Rodzaje gromadzonych informacji

Na skutek korzystania przez Ciebie z naszej Strony gromadzimy dotyczące Ciebie dane osobowe. Dotyczy to następujących rodzajów danych:

A. Gromadzimy dane osobowe, które przekazujesz nam poprzez formularze i wnioski na naszej stronie internetowej. Informacja o przetwarzaniu tych danych osobowych, w tym również o celach przetwarzania i przysługujących Ci prawach, prezentowana jest przy wypełnianiu przez Ciebie tych formularzy lub wniosków.
B. Oprócz wskazanych wyżej danych osobowych, w celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie zbieramy również informacje poprzez pliki systemowe (tzw. Logi) oraz ciasteczka (tzw. Cookies), które podczas Twojego pobytu na stronie zbierane są automatycznie przez system poprzez przeglądarkę internetową. Dane zawarte w tych plikach to adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, region dla którego przeglądane są strony, historia przeglądanych treści na naszej stronie. Nie wykorzystujemy tych danych do identyfikacji Ciebie i nie dysponujemy środkami, które pozwalałyby na ustalenie Twojej tożsamości na ich podstawie. Jednak biorąc pod uwagę fakt, ze adres IP pozwala na identyfikację osób fizycznych, przy użyciu dodatkowych środków, poniżej znajdziesz informację o przetwarzaniu przez nas danych zapisywanych w plikach systemowych oraz plikach cookies.

Przeznaczenie gromadzonych informacji

Podane dobrowolnie przez Ciebie poprzez naszą Stronę dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do celów:
udzielenia Ci odpowiedzi na przesłane zapytania,
rejestracji Twojej osoby w bazie Klientów,
gromadzenia danych związanych z podawaniem odczytów licznika,
badania użyteczności Strony,
dostosowania zawartości Strony do potrzeb Użytkownika,
realizacji przesyłanych wniosków i formularzy w celu prawidłowej obsługi zadania,
wysyłki newslettera w celu informowania użytkowników o najważniejszych wydarzeniach.

Informacje poprzez funkcję newsletter wysyłane są wyłącznie do Użytkowników, którzy wcześniej zapisali się do subskrypcji. W każdej chwili możesz zgłosić chęć wypisania się z newslettera w celu zaprzestania otrzymywania informacji drogą elektroniczną.

Udział w konkursach i wydarzeniach realizowanych na Stronie   może wiązać się z udzieleniem przez Użytkowników odrębnej zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach zrealizowania tych wydarzeń. Każdy Użytkownik ma prawo odmówić wyrażenia zgody na przekazanie danych osobowych (nie zaznaczając odpowiedniego pola w formularzach). Szczegóły określają odpowiednie klauzule znajdujące się pod konkretnymi formularzami.

Przetwarzanie danych zawartych w plikach systemowych oraz plikach cookies w ramach działania strony internetowej

Komunikacja między Twoim komputerem a systemem może być zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Nasze bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym wglądem osób trzecich.

Strona korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. Użytkowniku, w każdej chwili możesz odmówić zgody na zbieranie na swoim komputerze plików Cookies poprzez wyłączenie przyjmowania tych plików. Wówczas pliki te będą automatycznie odrzucane, jednak należy pamiętać, że w tym przypadku nie będziemy mogli zaprezentować Ci treści dostosowanych do regionu, z którego odwiedzasz portal oraz udostępnić pełnej funkcjonalności Strony, jak również ulepszać naszych rozwiązań. Wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z naszej Strony. 

Więcej informacji na temat używania przez nas plików cookies znajduje się w Polityce plików cookies

Dane zebrane od Ciebie nie są uzupełniane danymi z innych źródeł.

Prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługują Ci następujące prawa:
prawo do wniesienia sprzeciwu,  
prawo dostępu do danych osobowych, 
prawo do sprostowania danych osobowych, 
prawo do usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo do wycofania zgody. 

Jeśli będziesz chciał/a skorzystać z przysługujących praw możesz z nami skontaktować na wybrany sposób: 
pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
e-mailowo na adres  daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl ,
telefonicznie pod numerem: +48 32 606 0 616.
Jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje

Gromadzone dane osobowe nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Przewidywanymi odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu. Zgodnie z prawem dane osobowe możemy powierzyć podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie – między innymi: pozostałym Spółkom Grupy, a także podmiotom do tego upoważnionym z punktu widzenia prawa – czyli np. sądom czy organom ścigania. Oczywiście robimy to tylko wtedy, kiedy takie żądanie jest oparte o stosowną podstawę prawną w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych. Pełną informację dot. zasad przetwarzania danych osobowych znajdziesz na stronie www.tauron-dystrybucja.pl/rodo .

Słownik:

Grupa TAURON – Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane. Lista spółek z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/spolki-grupy .

Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tekst rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na stronie www.tauron-dystrybucja.pl/rodo

Cookies - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.

Log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie.

Adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny).

Protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.